Azra Erat

azra_erat_1

Hümanist görüşün temsilcilerinden çevirmen, deneme ve inceleme yazarı Azra Erhat 6 Haziran 1915’de İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Belçika’da yaptı. 1939’da Ankara üniversitesi Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. Klasik Filoloji bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1946’da doçent oldu. 1948’de aynı fakültenin öğretim üyeleri Pertev Naili Borotav, Behice Boran, Adnan Cemgil ve Niyazi Berkes ile birlikte, sol […]

Düğümlere Üfleyen Kadınlar

dugumlere-ufleyen-kadinlar

Çünkü Bir Erkek Bir Kadının Nefesi Kadar Bir kadının kalbini fena kırmış bir adam… O adamı öldürmek için çölü geçmeyi göze almış dört kadın… Düğümlere Üfleyen Kadınlar bu yolculuğun romanı. Ne kadar sevilse de tamir olmayan o yaralı coğrafyada, Ortadoğu’da geçiyor. Saraylar devrilip, meydanlar dolarken sorular kalıyor geriye. Her yola en az bir soruyla çıkılır […]

Osmanlı Kadını ve Politika

emine-semiye

  Kimi dönemlerin özel durumları dışında, kadının toplumsal ve ekonomik yaşamdaki yeri son derece önemsizdi Osmanlı toplumunda. Ancak, Osmanlı kadını politikadan tümüyle yok değildi. Özellikle, 1908 devrimi sonrasında ve onu önceleyen birkaç yıl içinde, kimi kadınların siyasal etkinliklere katıldıkları görülür. Gerçekten de Türk kadını, Meşrutiyet hareketine yabancı olmamış, bu büyük özgürleşme açılımına özveriyle katılmıştır. O […]