Şukufe Nihal Asar

sukufe-nihal

Şair ve yazar olan Şukufe Nihal 1896yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluğu, babasının görevi nedeniyle Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde geçti. Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İnas Darülfununu’nda yani kadınlara mahsus yüksek okulda öğrenciyken Midhat Sadullah Sander ile evlendi.

Daha sonra İstanbul Üniversite Edebiyat Fakültesi’ne giderek 1919 yılında Coğrafya Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul’un çeşitli liselerinde tarih, coğrafya ve edebiyat dersleri verdi. Mütareke yıllarında Mudaffa-i Hukuk Cemiyeti’ne fiilen çalıştı. Türk Kadınlar Birliği’nin kurucuları arasında yer aldı. 1953’de ögretmenlikten emekliye ayrıldı.

sukufe-nihal1Cumhuriyet devri kadın şair ve yazarlarından olan Şukufe Nihal Asar, ilk şiirlerinde aruz veznini kullanıyordu. Milli Edebiyat akımını benimseyince hece vezinine döndö. Şiirlerinde romantik duyguları, hikaye romanlarında da toplumsal sorunları, kadınların problemlerini işledi. Eserlerinin bir kısmı Aydabir, Sair, Nedim, Gunes, Çinaralti, Şadırvan gibi dergilerde yayımlandı.

Şukufe Nihal Asar, 1973 yılında İstanbul’da hayata veda etti.

Yorum bırak